Zondag 17 september 2017 een bijzonder concert na de orkaan "Irma".

We zijn om 19.00 uur gestart onder leiding van Challenge met een indrukwekkende avond. Via diverse muziekstukken, gebed, schriftlezing en verbindende woorden werd duidelijk hoe de mensen op St. Maarten er aan toe zijn en in het bijzonder hoe onduidelijk de situatie is in het kindertehuis. Diverse beelden werden getoond en de muziek nam ons mee in de verbinding met deze mensen.

Bij het nummer "Stil" (speciaal geschreven nav de Tsunami) werd het echt stil. Een zeer indringend moment. Dichterbij kun je het bijna niet krijgen.

De avond werd afgesloten met "Zegen mij", een bede maar ook een opdracht om niet alleen nu iets voor deze mensen op St. Maarten te betekenen, maar ook voor onze naasten dicht bij huis. En het kan zo eenvoudig zijn, een gesprek, een kop koffie, even aandacht en die eenzame mensen voelen zich niet eenzaam meer. Wees zo een zegen voor de ander.

Ik mocht "stil" zingen in de Laurenskerk... luister hier en wordt stil...