Zondag 19 november kreeg Vincent een insigne, omdat Vincent al meer dan 30 jaar het orgel bespeelt tijdens kerkdiensten in de Goede Herderkerk te Ridderkerk. Vincent ontving uit handen van de voorzitter van de kerkenraad, Heleen van den Berg, naast een oorkonde en bloemen ook een zilveren draaginsigne van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Waarde van liederen
In de dienst werd met dankbaarheid gememoreerd dat een kerk alleen kan bestaan met de inzet van veel gemeenteleden.
Er is volgens de kerkenraad veel inzet wat vaak al lang, ook onzichtbaar in de kerk wordt gedaan. In de kerkdiensten zelf speelt muziek een prominente rol, waardoor de jarenlange inzet van organisten zo belangrijk is:
“De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je vaak meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Bij het samen zingen hoor je niet altijd jezelf terug, maar voel je je geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen.”

Ik heb mijn agenda weer bijgewerkt op de website. Van harte uitgenodigd voor één van de kerkdiensten of concerten.
Gelukkig kunnen we weer plannen maken en mooie concerten geven. Mocht je ook zin hebben om te zingen: Je bent van harte welkom bij: Chr. Sliedrechts Mannenkoor "ICHTHUS" o.l.v. Martin Zonnenberg, Chr. Gemengd regiokoor Praising Voices o.l.v. Vincent van Dam of Chr. Jongerenkoor Joy o.l.v. Vincent van Dam. Ichthus repeteert op maandagavond, Praising Voices en Joy op woensdagavond.

We mogen gelukkig na de Corona pandemie weer met elkaar repeteren zonder beperking, maar ook concerten geven. Ik hoop van harte jullie weer te ontmoeten op een van de concerten. Houd de concertagenda goed in de gaten, want er komen regelmatig nieuwe concerten/medewerkingen bij.

Zaterdag 9 april geven de Streefkerkse koren weer hun traditionele passie-paasconcert. Kees Alers, Diana Abspoel, Kees de Bruin en Johan den Hoedt zullen de koren begeleiden. We zingen en horen over het leven van Jezus, de wonderen die Hij heeft gedaan en hoe Hij voor ons aan het kruis is gestorven voor onze zonden. 
Van harte welkom zaterdag 9 april om 19.30 uur in de Hervormde kerk te Streefkerk. Ds van Bruggen zal de verbindende teksten verzorgen. De toegang is vrij, de kerk is om 19.00 uur open.

Helaas zijn de afgelopen dagen ook bij mij alle annuleringen binnengekomen. We kunnen niet anders, ook al willen we zo graag.. Zekerheid voor alles.
Ik wens u ondanks alle vervelende omstandigheden goede feestdagen toe in een veilige setting en hoop u weer te ontmoeten in 2022.
Blijf zingen, blijf musiceren, houd moed!

Vincent van Dam