Zondag 19 november kreeg Vincent een insigne, omdat Vincent al meer dan 30 jaar het orgel bespeelt tijdens kerkdiensten in de Goede Herderkerk te Ridderkerk. Vincent ontving uit handen van de voorzitter van de kerkenraad, Heleen van den Berg, naast een oorkonde en bloemen ook een zilveren draaginsigne van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Waarde van liederen
In de dienst werd met dankbaarheid gememoreerd dat een kerk alleen kan bestaan met de inzet van veel gemeenteleden.
Er is volgens de kerkenraad veel inzet wat vaak al lang, ook onzichtbaar in de kerk wordt gedaan. In de kerkdiensten zelf speelt muziek een prominente rol, waardoor de jarenlange inzet van organisten zo belangrijk is:
“De grote waarde van liederen in de liturgie is, dat je vaak meer kunt zingen dan je zeggen kunt. Bij het samen zingen hoor je niet altijd jezelf terug, maar voel je je geborgen bij degenen die met jou en om jou heen meezingen.”