Zaterdag 1 februari 2020 neemt het Christelijk Mannenkoor Con Forza o.l.v. Willem Nijhof een nieuwe psalmen cd op in de grote kerk te Oudewater. Meer nieuws en informatie is te vinden op de website van het koor.
Medewerkenden aan de cd zijn: Che-Vanno, strijkersenemble; Hugo van der Meij, piano; Wim de Penning, orgel; Pascal van der Velde, trompet; Jan Jaap Nijhof, tenor; Hans Krijger, bas. Een groot deel van de arrangementen mocht ik schrijven voor deze cd.

Er zijn bewerkingen van o.a. Johan Bredewout, Bert Moll, Martin Mans, K.J. Mulder, Vincent van Dam.

Begin januari 2020 mocht ds. E.J.N. Kronenburg de 90-jarige leeftijd bereiken. Een prachtige leeftijd voor een bijzondere dominee. Diverse jaren mocht hij voorgaan in de Goede Herderkerk, waar inspirerende kerkdiensten gevierd mochten worden onder zijn bezielende leiding.
Ds. Jongejan uit Hendrik Ido Ambacht wilde deze bijzondere verjaardag met een bijzonder cadeau gedenken en ontdekte dat ds. E.J.N. Kronenburg graag naar orgelmuziek luistert.

Toen ik gevraagd werd dit orgelconcert te verzorgen heb ik direct 'ja' gezegd. Vooral de bijzondere persoonlijke band met deze predikant zorgt ervoor dat het ook voor mij bijzonder was om te doen. Werken van J.S. Bach, J. Mulder, L. Boëlmann, C. Franck, J. Zwart, Lemmens, G.Young en uiteraard ook twee improvisaties, waarbij de dominee zelf aangaf graag Psalm 68:10 (Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen) te horen.
In de dorpskerk te Hendrik Ido Ambacht hebben we een gedenkwaardige middag mogen beleven met diverse vrienden van de dominee, gemeenteleden en andere bekenden.

Zaterdag 16 november zal Chr. gemengd koor "Praising Voices" samen met Chr. gemengd koor "Delfshaven" het oratorium Jozef uitvoeren.
Dit concert zal plaats vinden in de Ned. Herv. kerk te Bleskensgraaf. De deur gaat open om 19.30 uur en het concert start om 20.00 uur.

Zie de poster voor meer informatie over dit prachtige concert.

Achtergrond informatie over het oratorium "Jozef":

Onder de verschillende voorafschaduwingen van Christus neemt Jozef een bijzondere plaats in. Geen enkele oudtestamentische geschiedenis geeft zo’n mooi en duidelijk beeld van Christus als die van Jozef. Zijn leven valt uiteen in twee fasen: zijn verwerping en vernedering enerzijds en zijn verhoging anderzijds. Bij de eerste komst van Christus zien
we ook vernedering terwijl Zijn tweede komst vol heerlijkheid zal zijn.

De rode draad in het leven van Jozef is Gods aanwezigheid in mooie én moeilijke tijden. God was met hem toen hij door zijn bloedeigen broers zo erg werd gehaat dat ze hem wilden vermoorden. En God was met hem toen hij als slaaf werd verkocht naar een vreemd en ver land, Egypte. Daar wordt zijn ellende nog groter als hij weerstand moet bieden tegen verleiding in het huis van zijn meester Potifar. Ook als hij jarenlang in de gevangenis zit, lezen we, als een steeds terugkerend refrein: “God was met hem”.

Net als toen behoren jaloezie, huiselijk geweld, verleiding tot overspel, gevangenschap en honger nog steeds tot de orde van de dag. En hoevelen van ons worstelen er niet met afwijzing, depressiviteit, uitzichtloze situaties, verdriet of eenzaamheid? Dit oratorium over het leven van Jozef zal veel herkenning oproepen. Maar hopelijk blijft het daar niet
bij. In alle tegenspoed bleef Jozef zien op zijn Schepper. En belangrijker nog: zijn Schepper bleef zien op hem! En dat geldt niet alleen voor Jozef, maar voor iedereen. Wie je ook bent, wat anderen ook van je vinden, je bent op aarde met een reden: je leeft omdat God van je houdt. En in welke omstandigheden je ook verkeert, je bent nooit alleen, want God zegt: “Ik ben met je!”


Judith Verwaard-van Beelen,
Bert Noteboom,
Marco den Toom.

 

Ik wens jullie mede namens Marieke en de kinderen een heel gelukkig, gezond, muzikaal en gezond 2020 toe.
We mogen uitkijken naar mooie concerten en kerk-/zangdiensten. Ik hoop u van harte te ontmoeten tijdens deze avonden.
Bijzonder is dit jaar voor Chr. gemengd koor Rejoice en Chr. gemengd regiokoor Song of Spirit vanwege hun jubilea.
Ik wens de koorleden alvast heel veel plezier bij het instuderen van de muziek voor deze concerten, maar ook zeker tijdens de uitvoeringen.

graag tot ziens en houdt de concertagenda in de gaten voor alle informatie.

Op 14 december 2018 organiseer ik in samenwerking met de koren een groots kerstconcert. Oude tijden herleven in de Grote of Sint Laurenskerk te Rotterdam. Jaren stond ik als dirigent hier de kerstconcerten te dirigeren. Inmiddels ben ik dit jaar 25 jaar actief als musicus. Een dankbaar feit en daarom een feest waard. Een kerstfeest! 
THE PASSION of Christmas heb ik als titel meegegeven aan dit kerstconcert. Een concert met passie, voor de geboorte van Jezus Christus. Deze passie komt tot uiting in muziek. Een meeslepend programma met verrassende keuze's. Nieuwe invalshoeken van het kerstverhaal.. maar met de verbinding van dat al oude verhaal.

Bestel nu uw kaarten door het invullen van dit formulier: BESTEL HIER!